Oferta firmy

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

- lokali mieszkalnych
- lokali użytkowych
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
- działek
- gruntów rolnych i leśnych
- nieruchomości komercyjnych

Wyceny w formie operatu szacunkowego dla celów:

- zabezpieczenia kredytów bankowych
- skarbowo-podatkowych
- sprzedaży
- ubezpieczenia
- odszkodowań
- podziałów
- aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
- ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
- wkładów niepieniężnych do spółek
- innych

Koszt sporządzenia wyceny zależy od:

- charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
- nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny
- terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych
- kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.

Wyceny nieruchomości wykonujemy na zlecenie osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw.

Przeprowadzamy analizy rynku oraz świadczymy usługi doradcze związane z rynkiem nieruchomości. W każdym przypadku uwzględniamy indywidualne potrzeby klienta.

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej Polisa PZU Seria C Nr 0031713.

Bomit · Wycena Nieruchomości · Rzeczoznawca majątkowy · Bogdan Mituniewicz
Adres: Ul. Storczykowa 16, 04-567 Warszawa · Tel.: 022 613 12 91 · Fax: 022 613 15 92 · GSM: 0 602 39 72 49 · E-mail: biuro@bomit.pl