O firmie

Właścicielem firmy jest rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Bogdan Mituniewicz

Uprawnienia zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 3829, wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 03.07.2002r

Absolwent Politechniki Warszawskiej

Ukończone Studium Podyplomowe "Wycena Nieruchomości" na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - 12.04.1999r

Uprawnienia

- Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
seminarium zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych i Bank PEKAO S.A. - 03.10.2002 r
- Wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych
seminarium zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce - 12.02.2008r
- Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo - podatkowych
seminarium zorganizowane przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych - 30.10.2008r
- Stałe uczestnictwo w seminariach szkoleniowych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Bomit · Wycena Nieruchomości · Rzeczoznawca majątkowy · Bogdan Mituniewicz
Adres: Ul. Storczykowa 16, 04-567 Warszawa · Tel.: 022 613 12 91 · Fax: 022 613 15 92 · GSM: 0 602 39 72 49 · E-mail: biuro@bomit.pl